כלים ושירותים דיגיטלים

הבסיס לניהול הדיגטילי של מיזם חברתי הינה הקמת מערכת CRM יעילה המשרתת את מכלול צרכי המיזם/הארגון, ויוצרת תשתית לייעול תהליכי העבודה; ארגון תיעוד וניהול המידע במיזם או/ו בארגון או בתת יחידות בארגון, יצירת מאגרי מידע מרכזיים ושיתופים על פי מנגנון הרשאות מתאים, ארגון וניהול התורמים, התרומות, המתנדבים, הלקוחות, העמיתים והאירועים המתקיימים במיזם/בארגון. כל אלה בנגישות מקסימלית לדרגי הניהול וההובלה בארגון, וקיצור ניכר של השקעת זמן ומשאבי אנוש בחיפוש וארגון מידע והפקת דוחות.

 

תאוצה תציע ללקוחותיה את מערכת "עמוטק" .

מערכת "עמוטק" תספק למיזם החברתי/האלכ"ר תשתית מתקדמת לשיתוף מידע וניהול ידע שתאפשר לבצע את מכלול הפעילויות בארגון באופן אפקטיבי תוף שיפור הסינכרון הפנימי, שקיפות כלפי פנים וכלפי חוץ, זרימת מידע פנים ארגוני וביסוס מכלול הפעילות הארגונית באופן מקוונן ושיטתי ביחידות המטה וביחידות השטח והשרות.

עיקרי מערכת "עמוטק" בחר את האפשרות המתאימה לך

עמוטק בסיסי

1355
1200
לחודש לא כולל מע"מ
 • מערכת עמותק הכוללת CRM מובנה
 • מערכת דיוור ישיר
 • אתר אינטרנט או שדרוג אתר אינטרנט קיים
 • הפקת סרט תדמית
 • ליווי אישי
 • עד 4 שעות יעוץ שיווקי/פיננסי/ומשפטי
 • ועוד..

עמוטק גולד

2945
2400
לחודש לא כולל מע"מ
 • מערכת עמותק הכוללת CRM מובנה
 • מערכת דיוור ישיר​
 • אתר אינטרנט או שדרוג אתר אינטרנט קיים
 • תמיכה בפרסום, מיתוג ויח"צ ברשת
 • 10% הנחה בסדנאות וקורסי הבית שלנו
 • עד 6 שעות יעוץ שיווקי/פיננסי/ומשפטי
 • ועוד..

עמוטק פרו

4148
3600
לחודש לא כולל מע"מ
 • מערכת עמותק הכוללת CRM מובנה
 • מערכת דיוור ישיר​
 • אתר אינטרנט או שדרוג אתר אינטרנט קיים
 • הקמת דפים ברשתות החברתיות 6 דפים
 • אפליקציה פלטפורמה להזמנות, ולאירועים
 • עד 10 שעות יעוץ שיווקי/פיננסי/ומשפטי
 • ועוד..