תאוצה כמענה לצורך - הרציונאל להקמה:

ארגוני החברה האזרחית, אלכ"רים ומוסדות עסקיים העוסקים בנושאים קהילתיים נדרשים לידע מקצועי רב ומגוון על מנת להשפיע, לתרום ולהתבסס. פעילותם האפקטיבית מותנת ביכולתם להפעיל מערכות ארגוניות אינטגרטיביות. לצורך זה, נדרש ידע רחב המתפרס על תחומים שונים כגון טכנולוגיות דיגטליות, ניהול ומנהיגות,  פיתוח משאבים ותקשורת שיווקית, תכנון וניהול מתנדבים ועוד.