שנה טובה ומוצלחת!

בפתח השנה העברית החדשה, אנחנו רוצים לאחל שתהיה זו שנה של גאות והצלחה, שנה של כיף וצחוק, שנה של עשייה יזמית משמעותית ושנה בה נגשים חלומות רבים ונגדיל את האימפקט החברתי שלנו גם במקומות רחוקים. תהיה זו שנה של הצלחה, שגשוג וחלימה!

עמותת טופז – ליזמות וחדשנות חברתית