קבלת מיזמים חדשים

הקריטריונים לקבלה

1. אישיות היזם – להט יזמי, בשלות, ניסיון, מחויבות חברתית, יושר, יחסי אנוש, עצמאות, פניות .

2. מאפייני המיזם – תרומה חברתית, פוטנציאל אימפקט, שכפוליות, אתיקה, בידול.

3. מודל כלכלי – ייתכנות למיזם בר-קיימא וצומח.

4. פתיחות – נכונות לפעול על פי הנחיות, נכונות ללמוד, לתת ולקבל משוב,יחסים בין היזמים (אם יש יותר מיזם אחד).

5. המלצות – חוות דעתם של שותפי תפקיד מהעבר ומההווה.

תהליך הקבלה של יזמי הבית

תהליך הקבלה של יזמי הבית כולל את מספר שלבים:

1. פניה ראשונית בטלפון 03-6194684 או בכתובת המייל impactov@topaz.org.il

2. מילוי טופס מועמדות בלינק הבא

3. פגישת היכרות ראשונית עם אחד מאנשי הצוות של החממה

4. פגישה עם הועדה המקצועית

5. פרזנטציה בפני הועד המנהל

6. החלטה של הועד המנהל

תהליך הקבלה אורך בין 2-5 חודשים וכמות המיזמים המתקבלים היא מצומצמת ומוגבלת להתאמת המיזם והיזם/ים לקריטריונים של החממה ולמשאבי החממה.